Монгол хэл дээр ПРАКТИК-аар сурцгаая.!

Хичээл 1 Төлбөр: 5000 ₮

1 Html бичиглэл, 2 attribute, 3 style, Formatting гэсэн 3-н багц хичээл үзэх болно.