Монгол хэл дээр ПРАКТИК-аар сурцгаая.!

Хичээл 3 Төлбөр: 5000 ₮

Хичээл бэлдэж байгаа... JavaScript Classes and Performance