Монгол хэл дээр ПРАКТИК-аар сурцгаая.!

php

Хичээл 2 Төлбөр: 5000 ₮

PHP функцууд тэдгээрийн хэрэглээ, operator, нөхцөл шалгах, switch, давталтын тараар заах болно.