Монгол хэл дээр ПРАКТИК-аар сурцгаая.!

php

Хичээл 1 Төлбөр: 5000 ₮

php үндсэн дүрэм , гаралт, өгөгдлийн төрөл, хувьсагчийн тухай товч бөгөөд маш ойлгомжтой тайлбарлах болно.