Монгол хэл дээр ПРАКТИК-аар сурцгаая.!

Хичээл 1 Төлбөр: 5000 ₮

JavaScript Syntax HTML хуудсанд JavaScript код нь тагийн хооронд ордог. JavaScript Values ,JavaScript Literals ,JavaScript Variables, JavaScript Operators, JavaScript Expressions, JavaScript ,Keywords, JavaScript Comments, JavaScript Identifiers, JavaScript is Case Sensitive, JavaScript and Camel Case, JavaScript Output тараар үзэх болно.