Монгол хэл дээр ПРАКТИК-аар сурцгаая.!

Хичээл 4 Төлбөр: 5000 ₮

Html form, get post method, element, type , attribute